Ładowanie...
Blog
Blog

Audyt biologa terenowego i wymagania higieniczne systemów produkcji i obrotu żywnością

Audyt biologa terenowego i wymagania higieniczne systemów produkcji i obrotu żywnością

Czym zajmuje się biolog terenowy i kto może nim zostać? Kiedy wezwać specjalistę do zakładu? Poznajcie najważniejsze zadania biologa terenowego oraz wymagania higieniczne systemów produkcji i obrotu żywnością, z którymi wiąże się jego praca.

Kiedy skorzystać z usług biologa terenowego

Biolog terenowy jest osobą, która profesjonalnie zajmuje się ochroną przed szkodnikami, lokalizując na terenie zakładu ewentualne zagrożenia, opracowując metody radzenia sobie z nimi i sprawdzając rzetelność firmy DDD, która wcześniej zajmowała się bezpieczeństwem.

Audyt biologa terenowego jest ściśle określony przez przepisy, które nakazują przeprowadzenie go przynajmniej raz w ciągu roku, a w uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na profil prowadzonej działalności nawet cztery w ciągu roku. Jednak poza odgórnymi zaleceniami, należy dodatkowo skorzystać z takiej usługi w razie podejrzenia, że kontrola nad szkodnikami jest niewystarczająca bądź nieprawidłowa. Niektóre przedsiębiorstwa zamawiają wykonanie ekspertyzy również po to, by udoskonalać i podwyższać standardy zabezpieczeń, niezależnie od zaplanowanej, koniecznej kontroli.

Czym zajmuje się biolog terenowy

Biolog terenowy doradzi odnośnie ochrony przed szkodnikami czy ewentualnymi zagrożeniami. Należy skorzystać z jego usług w nowo otwierającym się zakładzie produkcji żywności, by lepiej wdrożyć zasady systemu HACCP, o których pisaliśmy już wcześniej. Warto jednak przypomnieć, że jednym z jego najważniejszych zadań jest ochrona przed szkodnikami. Zasady HACCP wprowadzone w przedsiębiorstwie wpływają na wzrost zaufania konsumentów w branży spożywczej i gastronomicznej czy ograniczają straty produkcyjne. Biolog terenowy w systemach BRC oraz IFS powinien również zająć się ekspertyzą zakładów podlegających pod wymienione standardy – jego inspekcja jest obowiązkową częścią tego systemu.

Biolog terenowy podczas audytu określa jakie szkodniki występują na terenie obiektu oraz w jego otoczeniu, sprawdza jakość technika DDD, który czuwa nad danym zakładem produkcji żywności. W zakres jego obowiązków może wchodzić także sprawdzenie, jakie drobnoustroje znajdowały się na terenie zakładu, jakie środki zostały podjęte w celu ich eliminacji i czy dezynfekcja została przeprowadzona prawidłowo. Zakres weryfikacji specjalisty może także dotyczyć stanu mikrobiologicznego obszarów produkcji czy wyliczenie potencjalnych zagrożeń surowcowych.

Zwieńczeniem pracy jest ekspertyza biologa terenowego, która ocenia skuteczność działań i w wybranych przypadkach proponuje dodatkowe przedsięwzięcia, szczególnie jeśli system nie funkcjonuje prawidłowo. Specjalista pomaga również doradzać w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji. Co ważne, osoba pełniąca te funkcje musi posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, a odpowiednie uprawnienia i certyfikaty uzyskuje stopniowo, biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach. Więcej o naszych usługach w tym zakresie przeczytasz TUTAJ.

Wymagania higieniczne dla zakładów produkcji i obrotu żywnością

Nadzór sanitarny nad zakładami produkcji i obrotu żywności określa podstawowe zasady, które muszą zostać spełnione przez każdego właściciela firmy. Wymogi produkcji żywności, jak i obrotu zobowiązują do tego, by pomieszczenia były utrzymywane w czystości, zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej, a wyposażenie, konstrukcja i wystrój eliminowały ryzyko zanieczyszczenia.

W każdym zakładzie musi istnieć odpowiedni system wentylacji mechanicznej i naturalnej, umożliwiający łatwy dostęp do filtrów i innych części wymagających wymiany lub czyszczenia. Dodatkowo konieczna jest odpowiednia liczba ubikacji spłukiwanych wodą, które są podłączone do sprawnego systemu kanalizacyjnego, nie mogą one również bezpośrednio łączyć się z pomieszczeniami, w których odbywa się praca z żywnością. Wymagany jest dostęp do odpowiedniej liczby umywalek, odpowiednio usytuowanych i umożliwiających mycie rąk ciepłą i zimną bieżącą wodą z dodatkiem środków do mycia rąk oraz ich higienicznego suszenia.

Na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywność musi być odpowiednio zabezpieczona przed zanieczyszczeniem. Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/20042004 z dnia 29.04.2004, przedsiębiorcy działający w sektorze spożywczym mają obowiązek opracowania oraz wdrożenia procedur opartych na systemie HACCP. Wymagania higieniczne HACCP zostały już przez nas opisane wcześniej, dlatego zachęcamy do przypomnienia sobie tych informacji.

Biolog terenowy w zakładach spożywczych

Biolog terenowy, który jak sama nazwa wskazuje, pracuje przede wszystkim w terenie, musi znać najważniejsze procedury, posiadać określone wykształcenie, szkolenia czy certyfikaty. Oferujemy nasze usługi w tym zakresie dedykowane dla przedsiębiorców działających w branży spożywczej czy gastronomicznej na najwyższym poziomie. W razie chęci uzyskania dokładniejszych informacji zachęcamy do kontaktu600 443 462.

 
Udostępnij na:

Ostatnio na Blogu

Chcesz wiedzieć więcej? Na blogu czekają artykuły i ciekawostki związane z tematyką naszych działań.