Ładowanie...
Blog
Blog

Czym jest certyfikacja HACCP

Co to jest HACCP? Tłumacząc na język polski jest to Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Inaczej mówiąc, są to przepisy, które pomagają zabezpieczyć i chronić żywność oferowaną np. przez restauracje. Od 1 stycznia 2006 roku wszystkie podmioty produkujące i wprowadzające żywność do obrotu mają obowiązek stosowania standardu HACCP. Mówi o tym ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.).

System HACCP został opracowany po to, by rozpoznać i móc kontrolować zagrożenia pojawiające się w czasie produkcji i składowania żywności. Jednym z najważniejszych elementów tego systemu jest ochrona przed szkodnikami, które należy z uwagą monitorować. Oferujemy pomoc w określeniu zagrożeń związanych ze szkodnikami, które mogą przynieść szkodę twojej firmie oraz w walce z nimi, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Jakie są najważniejsze zalety z wdrożenia systemu HACCP:

– wzrost zaufania konsumentów, klientów w branży spożywczej i gastronomicznej,
– ograniczenie strat produkcyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości produktów,
– potwierdzenie stosowania przez firmę systemów kontroli gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności,
– potwierdzenie zaangażowania w dbałość o jakość i bezpieczeństwo żywności,
– przewaga nad konkurencją np. w czasie prowadzenia działań marketingowych.

Opracujemy dla ciebie dokumentację i skuteczną ochronę przed szkodnikami

Każdy zakład musi posiadać procedury określające sposoby postępowania w celu skutecznej ochrony przed szkodnikami takimi jak szczury, myszy, karaluchy czy prusaki. Istnieje wiele rozwiązań, które zapobiegają ich pojawieniu się takie jak ustawienie stacji monitorujących wokół i wewnątrz budynków, systematyczna dezynsekcja czy ustawienie pułapek. Pomożemy dobrać najlepsze z nich, by twój lokal spełniał standardy HACCP. Do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie, dostosowując procedury zwalczania szkodników, opracowując instrukcje i prowadząc profesjonalną dokumentację. Powinna ona zawierać m.in. protokoły wykonanych zabiegów, aktualne testy stosowanych środków czy wypełnianie kart przeglądu urządzeń monitorujących pojawienie się szkodników.

Najpopularniejsze szkodniki stanowiące zagrożenie dla żywności:

– gryzonie,
– owady latające,
– szkodniki zbożowe,
– owady biegające,
– zwierzęta domowe.

Oto zasady stworzenia prawidłowego systemu HACCP:

  1. Analiza zagrożeń.
  2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli.
  3. Ustalenie dla każdego Krytycznego Punktu Kontroli wymagań i granic tolerancji.
  4. Wprowadzenie systemu monitorowania KPK.
  5. Ustalenie działań korygujących.
  6. Ustalenie procedur weryfikacji.
  7. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji.

Jak powinna wyglądać dokumentacja HACCP dla gastronomii

HACCP jest konieczne, jeśli w swoim lokalu planujesz przygotowywać dania od podstaw, gdyż wedle przepisów prawa będziesz zajmował się produkcją żywności. Zastanawiasz się, co to jest HACCP w gastronomi? To między innymi stworzenie księgi HACCP, która powinna zawierać schematy przygotowywania potraw oraz analizę zagrożeń z wyznaczeniem punktów krytycznych. Stworzenie dokumentacji HACCP dla gastronomi, również tej dotyczącej szkodników, nie jest łatwym zadaniem, dlatego najlepiej oddać ją w ręce specjalistów lub przynajmniej poddać kontroli przez certyfikowane firmy. Opracowujemy dokumentację dotyczącą szkodników mogących pojawić się na terenie zakładu i zajmujemy się ich skutecznym zwalczaniem.

Certyfikat HACCP we współpracy z firmą DDD

Najlepszą metodą monitorowania szkodników są regularne inspekcje przeprowadzane przez firmę DDD, która szybko i skutecznie znajdzie ewentualne nieprawidłowości. Można również skorzystać z możliwości pozostania w stałym kontakcie z nami i wyznaczyć jedną osobę, która będzie kontrolowała pojawienie się śladów szkodników. Oczywiście warto na bieżąco kontrolować urządzenia do monitorowania takie jak pułapki czy lampy owadobójcze, które mogą zasugerować pojawienie się problemu.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, podejmiemy działania korygujące, które mają doprowadzić do unicestwienia szkodników. Mogą do nich należeć m.in. opracowanie zaleceń w celu zabezpieczenia stanu higieniczno-sanitarnego, założenie odpowiednich pułapek blokujących dostęp szkodników czy nawet odpowiednie zabezpieczenie odpadów poprodukcyjnych przed szkodnikami oraz zasugerowanie zmian w magazynowaniu żywności.

Standard HACCP, BRC, IFC oraz TESCO (TFMS)

Dokumentacja dotycząca szkodników w standardzie HACCP nie jest jedynym obszarem, w jakim możemy cię wspomóc. Potrzebujesz pomocy w opracowaniu standardu uznawanego w całej Europie Zachodniej lub w Wielkiej Brytanii? Może współpracujesz z siecią Tesco?

Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji dotyczącej szkodników w przedsiębiorstwach, w których standardem bezpieczeństwa żywności jest również BRC, IFC oraz Tesco. Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu danych dotyczących specyficznych kryteriów bezpieczeństwa żywności dla dostawców, poddostawców artykułów spożywczych, hipermarketów i handlu detalicznego żywnością?

Zgłoś się do nas – pomożemy w przygotowaniu dokumentacji dotyczących szkodników, która pozwoli na bezproblemowe wprowadzenie wybranych systemów czy standardów.

Obszar działania:

Obejmujemy opieką firmy z małopolski i województwa śląskiego.

 
Udostępnij na:

Ostatnio na Blogu

Chcesz wiedzieć więcej? Na blogu czekają artykuły i ciekawostki związane z tematyką naszych działań.