Ładowanie...
Biolog terenowy

Biolog terenowy

W trosce o konsumentów i współpracę z kontrahentami przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją czy dystrybucją żywności są zobowiązane do przestrzegania restrykcyjnych przepisów. Jednym z nich jest przeprowadzenie audytu firmy przez biologa terenowego.

Kim jest biolog terenowy?

Biolog terenowy to osoba uprawniona do dokonywania inspekcji w przedsiębiorstwach produkujących lub przetwarzających żywność. Wspomniana inspekcja odbywa się najczęściej z udziałem wyznaczonego pracownika kontrolowanego zakładu. Podczas audytu biolog terenowy określa warunki, które sprzyjają rozmnażaniu szkodników w danym miejscu oraz definiuje sposoby zwiększenia skuteczności ochrony przed nimi, a także ocenia pracę zewnętrznej firmy, zajmującej się w zakładzie monitorowaniem oraz zwalczaniem niechcianych pasożytów.

Audyt biologa terenowego – co mówią przepisy

Współpracę z biologiem terenowym powinna nawiązać każda firma, działająca w branży obrotu i przetwórstwa żywności według standardów IFS/BRC, a w szczególności BRC Global Standard FOOD.

Standard IFS to międzynarodowy certyfikat opracowany dla wszystkich producentów żywności, którzy uczestniczą w jej produkcji, magazynowaniu, dystrybucji i sprzedaży. Standard ten jest gwarancją, że osoby zajmujące się produkcją i obrotem żywności zapewniają produktom odpowiedni poziom bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego.

BRC Global Standard FOOD (z czerwca 2011 r.) to brytyjski standard, który określa, jakie warunki powinien spełniać producent oraz dostawca żywności, aby jego produkty były bezpieczne dla ludzi. Każdy zakład, działający w branży obrotu i przetwórstwa żywności w systemie BRC jest zobowiązany do przeprowadzenia audytów, których celem jest weryfikacja zagrożenia wystąpienia szkodników oraz zaproponowanie rozwiązań na zwalczania tych, które już pojawiły się w przedsiębiorstwie. Audyty biologa terenowego powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku, warto jednak przeprowadzać je częściej.

Współpraca z biologiem terenowym pozwala poprawić warunki działalności firmy oraz eliminować ryzyko związane z zanieczyszczeniami i szkodnikami. Zgodnie z przepisami prawnymi biolog terenowy ma za zadanie określenie realnych zagrożeń, z jakimi ma do czynienia przedsiębiorstwo. Inspekcja ma również na celu ocenę pracy i sporządzenie szeregu zaleceń związanych z działaniem zewnętrznej firmy zajmującej się monitoringiem i likwidacją szkodników.

Dlaczego ochrona przed szkodnikami w zakładzie jest tak ważna?

Miejsca z dostępem do pożywienia są najlepszym środowiskiem do rozwoju szkodników. Za szkodniki uznaje się zwierzęta żyjące dziko, bez stałej opieki weterynaryjnej, które są obecne na terenie danego zakładu bez zgody jego właściciela. Na swoich futrach czy odchodach mogą przenosić różnego rodzaju bakterie, wirusy czy pleśnie, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i jej przydatności do spożycia.

Właściciele zakładów, które zajmują się wytwarzaniem czy magazynowaniem żywności, opakowań, branże drogeryjne, farmaceutyczne i inne muszą dokładać wszelkich starań, aby nie dopuścić do bytowania w obiekcie niechcianych mieszkańców. Obecność gryzoni, owadów czy ptaków może nieść za sobą zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne czy fizyczne. W zapobieganiu zalęgnięciu się szkodników pomagają odpowiednie zabiegi sanitarno-higieniczne, każdorazowa kontrola dostarczanych towarów czy współpraca z biologiem terenowym. Jeżeli jednak dojdzie do zasiedlenia gryzoni czy owadów należy skorzystać z usług firmy DDD, która profesjonalnie zajmuje się ich usuwaniem. Wszystko po to, aby zapewnić produktom spożywczym i ich konsumentom bezpieczeństwo.

Biolog terenowy

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA BIOLOGA TERENOWEGO

  1. Określenie aktywności szkodników na terenie zakładu produkcyjnego, a także jego otoczenia.
  2. Sprawdzenie jakości pracy technika DDD, który sprawuje kontrolę nad danym zakładem. Biolog terenowy wyłapuje wszelkie zaniedbania i niedociągnięcia pracownika firmy DDD.
  3. Sprawdzenie budynku pod względem szczelności oraz doradztwo w zakresie sprzątania, układania oraz zabezpieczania zakładu przed gryzoniami.
  4. Dokładna kontrola dokumentacji dotyczącej ochrony przed szkodnikami oraz oceny systemu kontroli szkodników.
  5. Doradztwo w zakresie ochrony przed szkodnikami oraz ewentualnymi zagrożeniami.
  6. Sporządzenie szczegółowego raportu z przeprowadzonego audytu.

Każdy audyt kończy się przygotowaniem raportu, specjalnych zaleceń oraz wydaniem odpowiednich poświadczeń. Funkcję biologa terenowego pełnią osoby posiadające niezbędne uprawnienia do świadczenia usług oraz stosowne doświadczenie. Każdy biolog terenowy przeszedł odpowiednie kursy, a świadectwem ich ukończenia są wydane certyfikaty. Biolog terenowy posiada także specjalne pozwolenia, które uprawniają go do wykorzystywania środków ochrony przed szkodnikami.

Co powinno się znaleźć w raporcie biologa terenowego?

Podczas audytu przedsiębiorstwa produkującego lub dystrybuującego żywność biolog terenowy zajmuje się wieloma aspektami. Do jego kompetencji należy ocena ryzyka zanieczyszczenia zakładu przez szkodniki oraz weryfikacja szczelności obiektu lub obiektów przed ich pojawieniem. Biolog terenowy ocenia również pracę firmy DDD – wdrożonych przez nią działań i środków mających zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed szkodnikami.

Do zadań biologa terenowego zaliczyć można również ogólną ocenę higieny mikrobiologicznej miejsc pracy i części magazynowej, w której przechowywane są produkty lub półprodukty spożywcze.

Wszystkie informacje zdobyte podczas audytu znajdują się w raporcie, w którym biolog terenowy opisuje swoje spostrzeżenia i obserwacje. Raport zawiera również zdjęcia i dokumentacja stworzone przez eksperta. Na końcu biolog podaje konkretne zalecenia mające na celu korekcję dotychczasowych działań zakładu produkcyjnego.

Dlaczego warto skorzystać z usług biologa terenowego:

  • Nasza firma przeprowadzi profesjonalny audyt zgodny z wymogami BRC oraz IFS, który w branży spożywczej jest koniecznością.
  • Specjaliści z naszej firmy pomogą usprawnić działanie systemu jakości, zwiększyć skuteczność stosowanej ochrony przed szkodnikami i ją unowocześnić.
  • Efekt DDD cieszy się wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług biologa terenowego. Jeśli działania podejmowane przez inną firmę były nieskuteczne, warto powierzyć pracę profesjonalistom.

Biolog terenowy

Działanie

Lupa

Analityczne

Określenie działalności szkodników i w jego otoczeniu oraz analiza dotychczasowych działań mających chronić przed myszami, szczurami.
usluga

Zapobiegawcze

Zaproponowanie podjęcia odpowiednich kroków w celu wyeliminowania bytności szkodników oraz zapobiegania ich ponownemu pojawieniu się.
strzalki

Kontrolne

Specjaliści sprawdzają dotychczasową pracę osoby zatrudnionej w firmie DDD, by wskazać wszystkie niedociągnięcia i zaległości.
Bezpieczeństwo

Ochronne

Pracownicy firmy DDD pomagają określić najlepszy system chroniący przed pojawieniem się szkodników, które są szczególnie niebezpieczne i niepożądane w branży spożywczej.

Efekt DDD w liczbach

Nasza skuteczność to połączenie lat doświadczenia i własnych, sprawdzonych metod działania. Wiemy, jak działać skutecznie i profesjonalnie, zachowując wciąż indywidualne podejście do każdego z naszych kolejnych zleceń.
16
Lat na rynku
18000
Wykonanych usług
100%
Skuteczności
5000
Zadowolonych klientów

Referencje

Możesz nam zaufać. Mamy na uwadze zarówno skuteczność, jak i dobro klientów, więc każdą sprawę traktujemy indywidualnie i z dyskrecją. Naszą najlepszą wizytówką jest wielu zadowolonych klientów!

FAQ

Masz wątpliwości lub pytania dotyczące usług DDD? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Gdy pomimo zatrudnienia innej firmy DDD, przedsiębiorstwo lub zakład ma dalej problem z inwazją szkodników. Audyt jest niezbędny także wtedy, gdy klient chce uruchomić działalność, w której wymaga się wprowadzenie BRC, czyli międzynarodowych standardów bezpieczeństwa.

Ceny są ustalane indywidualnie, w zależności od skali problemu, rodzaju zakładu, zakresu powierzonych prac i innych wytycznych. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów.

Każda osoba na tym stanowisku musi posiadać odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia zawodowe do świadczenia usług. Nasz zespół posiada dodatkowo wieloletnie doświadczenie pomagające w szybkim uporaniu się z problemem.

Każdy przeprowadzony audyt wiąże się ze sporządzeniem raportu, w którym ocenia się skuteczność zwalczania szkodników w zakładzie, a także podaje zalecenia, które ulepszą ochronę.