Ładowanie...
Deratyzacja Kalwaria Zebrzydowska

Deratyzacja Kalwaria Zebrzydowska

Odszczurzanie w Kalwarii Zebrzydowskiej

Efekt DDD oferuje swoje usługi w zakresie likwidacji szczurów i myszy. Deratyzacja polega na skutecznym zwalczeniu szczurów i myszy za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Specjaliści często posługują się określeniem, że deratyzacja to cały zespół zabiegów, polegający nie tylko na wytępieniu myszy i szczurów, ale także na wprowadzeniu działań mających zabezpieczyć np. obiekt przed nimi. Deratyzacja jest czynnością konieczną do wykonania w budynkach mieszkalnych, gastronomicznych, hotelarskich, czy każdej innej prowadzonej działalności związanej z produkcją żywności. Przeprowadzanie deratyzacji jest uregulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Zapisy ustawy mówią wprost o tym, że na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych akcji likwidacji szczurów i myszy.

Likwidacja myszy i szczurów

Szczury i myszy posiadają niezwykle ostre siekacze. Myszy i szczury niszczą konstrukcje i wyposażenie budynków, warstwy izolacyjne pomieszczeń, dewastują przewody elektryczne i wodociągowe. Wyrządzają też wiele szkód związanych z żywnością! Myszy i szczury skutecznie odstraszają klientów i gości obiektów gastronomicznych, hotelarskich, sklepów, czy miejsc użyteczności publicznej. Szczury i myszy są roznosicielami takich chorób jak na przykład szczurza gorączka, leptospiroza, salmonelloza, dżuma, włośnica. Fachowcy podają, że szczury i myszy mogą przenieść na człowieka lub inne organizmy ponad 60 różnych chorób! Efekt DDD jest profesjonalną firmą wykorzystującą zintegrowane metody zwalczania gryzoni. Łączymy w sposób skoordynowany, wykorzystując istniejące i dopuszczone na rynek środki i sposoby usuwania szkodników. Efektywnie przeprowadzamy likwidację gryzoni wykorzystując środki odpowiednie do miejsca, prowadzonej działalności czy oszacowanej kolonii myszy i szczurów. Przeprowadzamy deratyzację w sposób bezpieczny dla przebywających w pomieszczeniach osób oraz środowiska naturalnego. Wykorzystujemy środki zarejestrowane i bezpieczne dla ludzi. Regularnie prowadzimy monitoring karmników deratyzacyjnych. Prowadzimy stały monitoring aktywności myszy i szczurów.

Standard HACCP

Pomagamy w uzyskaniu standardów HACCP. Posiadana dokumentacja w zakresie sytemu HACCP stanowi dowód gwarancji bezpieczeństwa żywności sprzedawanej, oferowanej, czy produkowanej przez Państwa firmę czy zakład produkcyjny. Warto mieć na uwadze, że nasza firma może opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszelkich dokumentów i zapisów systemu HACCP. Wystawiamy stosowne dokumenty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, określone normami prawnymi. Nasza działalność związana z usuwaniem myszy i szczurów opiera się w dużej mierze na skutecznym wyeliminowaniu gryzoni w tak skoordynowany sposób, by kolonie gryzoni nie przedostawały się do obiektów, nie znajdowały w nich kryjówek i miejsc dogodnych do rozmnożenia się. Pracujemy opierając się na profesjonalnej metody IPM – Integrated Pets Management. Zgodnie z wytycznymi IMP ogromny nacisk kładzie się podczas podejmowanych działaniach na zapobieganie i profilaktykę. System IPM uznawany jest za najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny. Z wykorzystaniem jego metod i zalecanych technik naszym głównym celem staje się wyeliminowanie szkodników bądź utrzymanie ich liczebności poniżej progu ich szkodliwości. IPM opiera się na identyfikacji szkodników, przeprowadzeniu monitoringu jego aktywności, wdrożeniem odpowiednich działań związanych z ich zwalczaniem, wykonywaniem działań interwencyjnych i prewencyjnych oraz wdrożeniu zabiegów związanych z ochroną obiektu przed myszami i szczurami.

Stosowane metody

Wdrażamy metody: od higieniczno–profilaktycznych, poprzez mechaniczne, fizyczne oraz chemiczne. Oceniamy skuteczność podjętych działań oraz wdrażamy działania korygujące. Nasi klienci zdają sobie sprawę, że właściwie prowadzony monitoring musi być podejmowany systematycznie i ciągle. Nie wolno rezygnować z usług naszej firmy w przypadku teoretycznej likwidacji koloni gryzoni. Nadzór jest bowiem jednym z ogniw skutecznie prowadzonej deratyzacji i jest bardzo potrzebnym elementem metody IMP. Monitoring związany z czynnościami dretyzacyjnymi prowadzony przez pracowników Efekt DDD dokonywany jest w regularnych odstępach czasowych. Działamy z wykorzystaniem następujących urządzeń: pułapki lepowe, pułapki z atraktantami pokarmowymi, karmniki deratyzacyjne i chwytacze gryzoni.

Standard GMP oraz GHP

Obiekty związane z działalnością gastronomiczną lub handlową dotyczącą produktów żywnościowych, także firmy związane z produkcją żywności, są zobowiązane do zapewnienia tzw. standardów GMP (Good Manufacturing Practice +Dobra Praktyka Wytwarzania) oraz GHP (Good Hygienic Practice +Dobra Praktyka Higieniczna). Wykorzystywanie w swojej firmie GMP daje świadomemu konsumentowi większy poziom komfortu i pewność związaną z jakością oferowanego przez firmę produktu. GHP związana jest z realizacją wszelkich potrzebnych działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na każdym jej etapie. Efekt DDD pomaga we wdrożeniu tych standardów. Wystawiamy stosowną dokumentację w zakresie GMP i GHP dot. spełnienia tych norm. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia biologa terenowego według wymaganych standardów BRC Gobal Standard FOOD. Wykonujemy potrzebnych audytów dotyczących oceny pracy firm zewnętrznych zatrudnionych przez zakład, firmę lub klienta indywidualnego zajmującego się zwalczaniem szkodników. Opracowujemy szczegółowe raporty z przeprowadzanych audytów mające zwiększyć efektywność związaną z usuwaniem myszy i szczurów. Nasza firma pomoże Państwu także w walce z kretami i kunami w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jeżeli w Twoim mieście, w Kalwarii Zebrzydowakiej, w Twojej okolicy, czy w pobliżu Twojego domostwa, czy w budynku, w którym prowadzisz swój biznes zauważyłeś problem związany z gryzoniami – nie zwlekaj – dzwoń po pomoc do Efekt DDD. Naszą wizytówką jest wielu zadowolonych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy z terenu swoich domostw, firm, sklepów, zakładów pracy pozbyli się dzięki naszej działalności uciążliwych lokatorów. Świadczymy swoje usługi w zakresie ochrony przed myszami i szczurami, opracowujemy indywidualny program profilaktyki i zwalczania szkodników w domach, hotelach, zakładach produkcyjnych, sklepach i innych wskazanych miejscach prowadzonej przez Państwa działalności dla różnych branż. Nasi pracownicy działają zgodnie z potrzebami jednostki oraz z poszanowaniem jego specyfiki. Działamy tak, aby stan sanitarny i higieniczny obiektu pozostawał pod profesjonalnym i efektywnym nadzorem. Warto wiedzieć, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu szkodliwych i niebezpiecznych gryzoni, niż z nimi walczyć. Profilaktyka to połowa sukcesu!

FAQ

Masz wątpliwości lub pytania dotyczące usług DDD? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Deratyzacja jest obowiązkowa w lokalach gastronomicznych takich jak jadłodajnie czy restauracje, w sklepach spożywczych, magazynach rolnych, w zakładach przetwórstwa żywności, a nawet w blokach mieszkalnych, kamienicach i innych budynkach wielorodzinnych. Obowiązek dotyczy właścicieli i zarządców wspomnianych nieruchomości. Dotyczy ona także miejsc, w których prowadzi się zbiorowe żywienie, takich jak pensjonaty, szkoły, przedszkola i inne. Obowiązek jej przeprowadzenia wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u dzieci – warto zapoznać się z jej pełną treścią.

Deratyzacja w Kalwarii Zebrzydowskiej skutecznie zlikwiduje nie tylko myszy i szczury, ale także inne gryzonie, które występują w środowisku człowieka. Mowa m.in. o nornicach i kretach.

Proces deratyzacji różni się w zależności od wybranej metody. Jeśli będzie to metoda mechaniczna, zostaną rozłożone pułapki mechaniczne, lepowe, zatrzaskowe. W przypadku metod chemicznych gryzonie są zwalczane z pomocą dedykowanych środków o różnym działaniu – niekiedy temperatura ciała gryzonia spada, co prowadzi do jego śmierci z powodu hipotermii, a w innym przypadku dochodzi do obniżenia krzepliwości krwi, także ze skutkiem śmiertelnym. Deratyzacja biologiczna przebiega z wykorzystaniem naturalnych wrogów gryzoni. Po przeprowadzonych czynnościach ocenia się ich skuteczność, wprowadza działania korygujące oraz wprowadza monitoring. Niezwykle istotna jest profilaktyka, by zapobiec ponownej inwazji szkodników.

Efekt DDD w liczbach

Nasza skuteczność to połączenie lat doświadczenia i własnych, sprawdzonych metod działania. Wiemy, jak działać skutecznie i profesjonalnie, zachowując wciąż indywidualne podejście do każdego z naszych kolejnych zleceń.
16
Lat na rynku
18000
Wykonanych usług
100%
Skuteczności
5000
Zadowolonych klientów