Ładowanie...
Deratyzacja Żywiec

Deratyzacja Żywiec

Zwalczanie szkodników w Żywcu.

Efekt DDD oferuje swoje usługi w zakresie deratyzacji niechcianych szkodników. Deratyzacja polega na skutecznym wyeliminowaniu szkodliwych gryzoni za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Fachowcy często posługują się określeniem, że deratyzacja to cały cykl zabiegów, polegający nie tylko na wytępieniu myszy i szczurów, ale także na wdrożeniu procedur mających ochronić np. obiekt przed nimi. Deratyzacja jest czynnością konieczną do przeprowadzenia w budynkach mieszkalnych, gastronomicznych, hotelarskich, czy każdej innej prowadzonej działalności związanej z żywnością. Przeprowadzanie odszczurzania jest uregulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Zapisy ustawy mówią wprost o tym, że na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych akcji likwidacji niechcianych gryzoni.

Deratyzacja Żywiec: Likwidacja myszy i szczurów

Szczury i myszy posiadają niezwykle ostre siekacze. Gryzonie niszczą konstrukcje i wyposażenie budynków, warstwy izolacyjne pomieszczeń, dewastują przewody elektryczne i wodociągowe. Wyrządzają też wiele strat związanych z żywnością! Myszy i szczury skutecznie odstraszają klientów i gości obiektów gastronomicznych, hotelarskich, sklepów, czy miejsc użyteczności publicznej. Gryzonie są roznosicielami takich chorób jak na przykład szczurza gorączka, leptospiroza, salmonelloza, dżuma, włośnica. Specjaliści podają, że szczury i myszy mogą przenieść na człowieka lub inne organizmy ponad 60 różnych chorób! Jesteśmy profesjonalną firmą stosującą zintegrowane metody likwidacji myszy i szczurów. Potrafimy działać w sposób skoordynowany, wykorzystując istniejące i dopuszczone na rynek środki i sposoby likwidacji myszy i szczurów. Efektywnie przeprowadzamy likwidację gryzoni wykorzystując środki odpowiednie do miejsca, prowadzonej działalności czy oszacowanej kolonii myszy i szczurów. Przeprowadzamy deratyzację w sposób bezpieczny dla przebywających w pomieszczeniach osób oraz środowiska naturalnego. Wykorzystujemy środki zarejestrowane i bezpieczne dla ludzi. Regularnie sprawdzamy karmników deratyzacyjnych. Opieramy się na metodzie stałego aktywności gryzoni.

Deratyzacja Żywiec: Standard HACCP

Pomagamy w uzyskaniu standardów HACCP. Posiadanie dokumentacji w zakresie sytemu HACCP stanowi dowód gwarancji bezpieczeństwa żywności sprzedawanej, oferowanej, czy produkowanej przez Państwa firmę czy zakład produkcyjny. Warto mieć na uwadze, że Efekt DDD pomoże w opracowaniu procedur sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszelkich dokumentów i zapisów systemu HACCP. Wystawiamy stosowne dokumenty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, określone normami prawnymi. Nasza działalność związana z deratyzacją opiera się w dużej mierze na skutecznym zwalczaniu gryzoni w tak skoordynowany sposób, by kolonie gryzoni nie przestawały się do obiektów, nie znajdowały w nich kryjówek i miejsc dogodnych do rozmnożenia się. Pracujemy opierając się na gwarantującej najwyższą skuteczność metodzie IMP – Integrated Pets Management. Zgodnie z wytycznymi IMP podczas podejmowanych działań likwidacji myszy i szczurów ogromny nacisk kładziemy na zapobieganie i profilaktykę. System IPM uznawany jest za najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny. Z wykorzystaniem jego metod i zalecanych technik naszym głównym celem staje się wyeliminowanie szkodników bądź utrzymanie ich liczebności poniżej progu ich szkodliwości. IPM charakteryzuje się wieloaspektowością w działaniu: identyfikacja szkodników, przeprowadzanie monitoringu aktywności gryzoni, wdrożenie odpowiednich działań związanych z ich zwalczaniem, wykonywanie działań interwencyjnych i prewencyjnych oraz wdrożenie zabiegów związanych z ochroną obiektu przed niechcianymi lokatorami.

Deratyzacja Żywiec: Stosowane metody.

Wdrażamy metody: od higieniczno–profilaktycznych, poprzez mechaniczne, fizyczne oraz chemiczne. Dokonujemy oceny  efektywności podjętych działań oraz wdrażamy działania korygujące. Nasi klienci zdają sobie sprawę, że właściwie prowadzony monitoring musi być podejmowany systematycznie i ciągle. Nie powinno się rezygnować z usług Efekt DDD w przypadku teoretycznej likwidacji koloni gryzoni. Nadzór jest bowiem jednym z ogniw skutecznie prowadzonej deratyzacji i jest bardzo potrzebnym elementem metody IMP. Monitoring związany z odszczurzaniem prowadzony przez pracowników Efekt DDD dokonywany jest w regularnych odstępach czasowych. Działamy z wykorzystaniem następujących urządzeń: pułapki lepowe, pułapki z atraktantami pokarmowymi, karmniki deratyzacyjne i chwytacze gryzoni.

Deratyzacja Żywiec: Standard GMP oraz GHP

Obiekty związane z działalnością gastronomiczną lub handlową dotyczącą produktów żywnościowych, także firmy związane z produkcją żywności, są zobowiązane do zapewnienia tzw. standardów GMP (Good Manufacturing Practice +Dobra Praktyka Wytwarzania) oraz GHP (Good Hygienic Practice +Dobra Praktyka Higieniczna). Wprowadzenie w swojej firmie GMP daje świadomemu konsumentowi większy poziom komfortu i pewność związaną z jakością oferowanego przez firmę produktu. GHP związana jest z realizacją wszelkich potrzebnych działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na każdym jej etapie. Efekt DDD pomaga we wdrożeniu tych standardów. Wystawiamy stosowną dokumentację w zakresie GMP i GHP dot. spełnienia tych norm. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia biologa terenowego według wymaganych standardów BRC Gobal Standard FOOD. Wykonujemy potrzebne audyty związane z oceną pracy firm zewnętrznych zatrudnionych przez zakład, firmę lub klienta indywidualnego zajmujących się zwalczaniem szkodników. Sporządzamy szczegółowe raporty z przeprowadzanych audytów mające zwiększyć efektywność związaną z deratyzacją. Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą Państwu także w walce z kretami i kunami w Żywcu. 
Jeżeli w Twoim mieście, w Żywcu, w Twojej okolicy, czy w pobliżu Twojego domostwa, czy w budynku, w którym prowadzisz swój biznes zauważyłeś problem związany z gryzoniami – nie zwlekaj – dzwoń po pomoc do Efekt DDD. Naszą wizytówką jest wielu zadowolonych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy z terenu swoich domostw, firm, sklepów, zakładów pracy pozbyli się dzięki naszej działalności uciążliwych lokatorów. Świadczymy swoje usługi w zakresie ochrony przed myszami i szczurami, opracowujemy indywidualny program profilaktyki i zwalczania szkodników w domach, hotelach, zakładach produkcyjnych, sklepach i innych wskazanych miejscach prowadzonej przez Państwa działalności dla różnych branż. Nasi pracownicy działają zgodnie z potrzebami jednostki oraz z poszanowaniem jego specyfiki. Działamy tak, aby stan sanitarny i higieniczny obiektu pozostawał pod profesjonalnym i efektywnym nadzorem. Warto wiedzieć, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu szkodliwych i niebezpiecznych gryzoni, niż z nimi walczyć. Profilaktyka to połowa sukcesu!

FAQ

Masz wątpliwości lub pytania dotyczące usług DDD? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Deratyzacja jest obowiązkowa w lokalach gastronomicznych takich jak jadłodajnie czy restauracje, w sklepach spożywczych, magazynach rolnych, w zakładach przetwórstwa żywności, a nawet w blokach mieszkalnych, kamienicach i innych budynkach wielorodzinnych. Obowiązek dotyczy właścicieli i zarządców wspomnianych nieruchomości. Dotyczy ona także miejsc, w których prowadzi się zbiorowe żywienie, takich jak pensjonaty, szkoły, przedszkola i inne. Obowiązek jej przeprowadzenia wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u dzieci – warto zapoznać się z jej pełną treścią.

Deratyzacja w Żywcu skutecznie zlikwiduje nie tylko myszy i szczury, ale także inne gryzonie, które występują w środowisku człowieka. Mowa m.in. o nornicach i kretach.

Proces deratyzacji różni się w zależności od wybranej metody. Jeśli będzie to metoda mechaniczna, zostaną rozłożone pułapki mechaniczne, lepowe, zatrzaskowe. W przypadku metod chemicznych gryzonie są zwalczane z pomocą dedykowanych środków o różnym działaniu – niekiedy temperatura ciała gryzonia spada, co prowadzi do jego śmierci z powodu hipotermii, a w innym przypadku dochodzi do obniżenia krzepliwości krwi, także ze skutkiem śmiertelnym. Deratyzacja biologiczna przebiega z wykorzystaniem naturalnych wrogów gryzoni. Po przeprowadzonych czynnościach ocenia się ich skuteczność, wprowadza działania korygujące oraz wprowadza monitoring. Niezwykle istotna jest profilaktyka, by zapobiec ponownej inwazji szkodników.

Efekt DDD w liczbach

Nasza skuteczność to połączenie lat doświadczenia i własnych, sprawdzonych metod działania. Wiemy, jak działać skutecznie i profesjonalnie, zachowując wciąż indywidualne podejście do każdego z naszych kolejnych zleceń.
16
Lat na rynku
18000
Wykonanych usług
100%
Skuteczności
5000
Zadowolonych klientów