Ładowanie...
Deratyzacja Wisła

Deratyzacja Wisła

Ochrona przed gryzoniami w Wiśle

Nasza firma oferuje swoje usługi w zakresie likwidacji szczurów i myszy. Deratyzacja polega na skutecznym zwalczeniu szkodliwych gryzoni za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Specjaliści często posługują się określeniem, że deratyzacja to cały zespół zabiegów, polegający nie tylko na wytępieniu myszy i szczurów, ale także na wdrożeniu procedur mających zabezpieczyć np. obiekt przed szkodnikami. Deratyzacja jest czynnością konieczną do wykonania w budynkach mieszkalnych, gastronomicznych, hotelarskich, czy każdej innej prowadzonej działalności związanej z żywnością. Przeprowadzanie deratyzacji jest uregulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Zapisy ustawy mówią wprost o tym, że na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych akcji deratyzacyjnych.

Likwidacja myszy i szczurów

Szczury i myszy posiadają niezwykle ostre siekacze. Gryzonie niszczą konstrukcje i wyposażenie budynków, warstwy izolacyjne pomieszczeń, dewastują przewody elektryczne i wodociągowe. Powodują też wiele strat związanych z żywnością! Kolonie gryzoni skutecznie odstraszają klientów i gości obiektów gastronomicznych, hotelarskich, sklepów, czy miejsc użyteczności publicznej. Gryzonie są roznosicielami takich chorób jak na przykład szczurza gorączka, leptospiroza, salmonelloza, dżuma, włośnica. Specjaliści podają, że szczury i myszy mogą przenieść na człowieka lub inne organizmy ponad 60 różnych chorób! Jesteśmy profesjonalną firmą stosującą zintegrowane metody likwidacji myszy i szczurów. Potrafimy działać w sposób skoordynowany, opierając się o istniejące i dopuszczone na rynek środki i sposoby niszczenia szkodników. Efektywnie przeprowadzamy likwidację gryzoni stosując środki odpowiednie do miejsca, prowadzonej działalności czy oszacowanej kolonii gryzoni. Przeprowadzamy likwidację myszy i szczurów w sposób bezpieczny dla przebywających w pomieszczeniach osób oraz środowiska naturalnego. Stosujemy środków zarejestrowanych i bezpiecznych dla ludzi. Regularnie dokonujemy sprawdzenia karmników deratyzacyjnych. Opieramy się na metodzie stałej aktywności gryzoni.

Standard HACCP

Pomagamy w uzyskaniu standardów HACCP. Posiadanie dokumentacji w zakresie sytemu HACCP stanowi dowód gwarancji bezpieczeństwa żywności sprzedawanej, oferowanej, czy produkowanej przez Państwa firmę czy zakład produkcyjny. Warto mieć na uwadze, że nasza firma może opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszelkich dokumentów i zapisów systemu HACCP. Wystawiamy stosowne dokumenty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, określone normami prawnymi. Nasza działalność związana z usuwaniem myszy i szczurów opiera się w dużej mierze na dającym niesamowite efekty zwalczaniu gryzoni w tak skoordynowany sposób, by zwierzęta nie przedostawały się do obiektów, nie znajdowały w nich kryjówek i miejsc dogodnych do ich rozrodu. Działamy z wykorzystaniem sprawdzonej metody IMP – Integrated Pets Management. Zgodnie z wytycznymi IMP ogromny nacisk podczas wykonywania deratyzacji kładzie się na zapobieganie i profilaktykę. System IPM uznawany jest za najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny. Z wykorzystaniem jego metod i zalecanych technik naszym głównym celem jest wyeliminowanie szkodników bądź utrzymanie ich liczby poniżej progu ich szkodliwości. IPM posiłkuje się przeprowadzaniem monitoringu aktywności szkodników, wdrożeniem odpowiednich działań związanych z ich zwalczaniem, stałym wykonywaniem działań interwencyjnych i prewencyjnych oraz wdrażaniem zabiegów związanych z ochroną obiektu przed niechcianymi lokatorami.

Stosowane metody

Wdrażamy metody: od higieniczno–profilaktycznych, poprzez mechaniczne, fizyczne oraz chemiczne. Dokonujemy oceny efektywności podjętych działań oraz wdrażamy działania korygujące. Nasi klienci rozumieją, że właściwie prowadzony monitoring musi być systematyczny i ciągły. Nie powinno się rezygnować z usług Efekt DDD w przypadku teoretycznej likwidacji koloni gryzoni. Nadzór jest bowiem jednym z ogniw skutecznie prowadzonej deratyzacji i jest bardzo potrzebnym elementem metody IMP. Monitoring związany z likwidacją gryzoni prowadzony przez pracowników naszej firmy dokonywany jest w regularnych odstępach czasowych. Wykorzystujemy następujące urządzenia: pułapki lepowe, pułapki z atraktantami pokarmowymi, karmniki deratyzacyjne i chwytacze gryzoni.

Standard GMP oraz GHP

Obiekty związane z działalnością gastronomiczną lub handlową dotyczącą produktów żywnościowych, także firmy związane z produkcją żywności, są zobowiązane do zapewnienia tzw. standardów GMP (Good Manufacturing Practice +Dobra Praktyka Wytwarzania) oraz GHP (Good Hygienic Practice +Dobra Praktyka Higieniczna). Wprowadzenie w swojej firmie GMP daje świadomemu konsumentowi większy poziom komfortu i pewność związaną z jakością oferowanego przez firmę produktu. GHP związana jest z realizacją wszelkich potrzebnych działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na każdym jej etapie. Nasza firma pomaga we wdrożeniu tych standardów. Wystawiamy stosowną dokumentację w zakresie GMP i GHP dot. spełnienia tych norm. Efekt DDD posiada uprawnienia biologa terenowego według wymaganych standardów BRC Gobal Standard FOOD. Dokonujemy potrzebnych audytów związanych z oceną pracy firm zewnętrznych zatrudnionych przez zakład, firmę lub klienta indywidualnego zajmujących się zwalczaniem szkodników. Opracowujemy szczegółowe raporty z przeprowadzanych audytów mające zwiększyć efektywność związaną z likwidacją szkodników. Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą Państwu także w walce z kretami i kunami w Wiśle. 

Jeżeli w Twoim mieście, w Wiśle, w Twojej okolicy, czy w pobliżu Twojego domostwa, czy w budynku, w którym prowadzisz swój biznes zauważyłeś problem związany z gryzoniami – nie zwlekaj – dzwoń po pomoc do Efekt DDD. Naszą wizytówką jest wielu zadowolonych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy z terenu swoich domostw, firm, sklepów, zakładów pracy pozbyli się dzięki naszej działalności uciążliwych lokatorów. Świadczymy swoje usługi w zakresie ochrony przed gryzoniami, opracowujemy indywidualny program profilaktyki i zwalczania szkodników w domach, hotelach, zakładach produkcyjnych, sklepach i innych wskazanych miejscach prowadzonej przez Państwa działalności dla różnych branż. Nasi pracownicy działają zgodnie z potrzebami jednostki oraz z poszanowaniem jego specyfiki. Działamy tak, aby stan sanitarny i higieniczny obiektu pozostawał pod profesjonalnym i efektywnym nadzorem. Warto wiedzieć, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu szkodliwych i niebezpiecznych gryzoni, niż z nimi walczyć. Profilaktyka to połowa sukcesu!

FAQ

Masz wątpliwości lub pytania dotyczące usług DDD? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Deratyzacja jest obowiązkowa w lokalach gastronomicznych takich jak jadłodajnie czy restauracje, w sklepach spożywczych, magazynach rolnych, w zakładach przetwórstwa żywności, a nawet w blokach mieszkalnych, kamienicach i innych budynkach wielorodzinnych. Obowiązek dotyczy właścicieli i zarządców wspomnianych nieruchomości. Dotyczy ona także miejsc, w których prowadzi się zbiorowe żywienie, takich jak pensjonaty, szkoły, przedszkola i inne. Obowiązek jej przeprowadzenia wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u dzieci – warto zapoznać się z jej pełną treścią.

Deratyzacja w Wiśle skutecznie zlikwiduje nie tylko myszy i szczury, ale także inne gryzonie, które występują w środowisku człowieka. Mowa m.in. o nornicach i kretach.

Proces deratyzacji różni się w zależności od wybranej metody. Jeśli będzie to metoda mechaniczna, zostaną rozłożone pułapki mechaniczne, lepowe, zatrzaskowe. W przypadku metod chemicznych gryzonie są zwalczane z pomocą dedykowanych środków o różnym działaniu – niekiedy temperatura ciała gryzonia spada, co prowadzi do jego śmierci z powodu hipotermii, a w innym przypadku dochodzi do obniżenia krzepliwości krwi, także ze skutkiem śmiertelnym. Deratyzacja biologiczna przebiega z wykorzystaniem naturalnych wrogów gryzoni. Po przeprowadzonych czynnościach ocenia się ich skuteczność, wprowadza działania korygujące oraz wprowadza monitoring. Niezwykle istotna jest profilaktyka, by zapobiec ponownej inwazji szkodników.

Efekt DDD w liczbach

Nasza skuteczność to połączenie lat doświadczenia i własnych, sprawdzonych metod działania. Wiemy, jak działać skutecznie i profesjonalnie, zachowując wciąż indywidualne podejście do każdego z naszych kolejnych zleceń.
16
Lat na rynku
18000
Wykonanych usług
100%
Skuteczności
5000
Zadowolonych klientów