Ładowanie...
Deratyzacja Wadowice

Deratyzacja Wadowice

Deratyzacja w Wadowicach.

Efekt DDD oferuje swoje usługi w zakresie likwidacji niechcianych szkodników. Deratyzacja polega na skutecznym wyeliminowaniu szczurów i myszy za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Specjaliści często operują określeniem, że deratyzacja to cały zespół zabiegów, polegający nie tylko na pozbyciu się myszy i szczurów, ale także na wdrożeniu działań mających zabezpieczyć np. obiekt przed myszami czy szczurami. Deratyzacja jest czynnością konieczną do wykonania w budynkach mieszkalnych, gastronomicznych, hotelarskich, czy każdej innej prowadzonej działalności związanej z produkcją żywności. Przeprowadzanie likwidacji szczurów i myszy jest uregulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Zapisy ustawy mówią wprost o tym, że na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych akcji likwidacji niechcianych gryzoni.

Deratyzacja Wadowice: Likwidacja myszy i szczurów

Szczury i myszy posiadają niezwykle ostre siekacze. Myszy i szczury niszczą konstrukcje i wyposażenie budynków, warstwy izolacyjne pomieszczeń, dewastują przewody elektryczne i wodociągowe. Wyrządzają też wiele szkód związanych z żywnością! Myszy i szczury skutecznie odstraszają klientów i gości obiektów gastronomicznych, hotelarskich, sklepów, czy miejsc użyteczności publicznej. Gryzonie są roznosicielami takich chorób jak na przykład szczurza gorączka, leptospiroza, salmonelloza, dżuma, włośnica. Fachowcy podają, że szczury i myszy mogą przenieść na człowieka lub inne organizmy ponad 60 różnych chorób! Jesteśmy profesjonalną firmą wykorzystującą zintegrowane metody likwidacji myszy i szczurów. Potrafimy działać w sposób skoordynowany, wykorzystując istniejące i dopuszczone na rynek środki i sposoby likwidacji szkodników. Efektywnie przeprowadzamy likwidację gryzoni wykorzystując środki odpowiednie do miejsca, prowadzonej działalności czy oszacowanej kolonii myszy i szczurów. Przeprowadzamy likwidację myszy i szczurów w sposób bezpieczny dla przebywających w pomieszczeniach osób oraz środowiska naturalnego. Wykorzystujemy środków zarejestrowanych i bezpiecznych dla ludzi. Regularnie prowadzimy monitoring karmników deratyzacyjnych. Prowadzimy stały monitoring aktywności gryzoni.

Deratyzacja Wadowice: Standard HACCP

Pomożemy w uzyskaniu standardów HACCP. Posiadanie dokumentacji w zakresie sytemu HACCP jest dowodem gwarancji bezpieczeństwa żywności sprzedawanej, oferowanej, czy produkowanej przez Państwa firmę czy zakład produkcyjny. Warto mieć na uwadze, że nasza firma może opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszelkich dokumentów i zapisów systemu HACCP. Wystawiamy stosowne dokumenty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, określone normami prawnymi. Nasza działalność związana z likwidacją gryzoni opiera się w dużej mierze na dającym niesamowite efekty wyeliminowaniu gryzoni w tak skoordynowany sposób, by zwierzęta nie przedostawały się do pomieszczeń, nie znajdowały w nich kryjówek i miejsc dogodnych do ich rozrodu. Pracujemy z wykorzystaniem gwarantującej najwyższą skuteczność metody IPM – Integrated Pets Management. Zgodnie z wytycznymi IMP ogromny nacisk kładzie się w działaniach likwidacji myszy i szczurów na zapobieganie i profilaktykę. System IPM uznawany jest za najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny. Z wykorzystaniem jego metod i zalecanych technik naszym głównym celem jest wyeliminowanie szkodników bądź utrzymanie ich liczby poniżej progu ich szkodliwości. IPM opiera się na identyfikacji szkodników, przeprowadzeniu monitoringu jego aktywności, wdrożeniem odpowiednich działań związanych z ich zwalczaniem, wykonywanie działań interwencyjnych i prewencyjnych oraz wdrożeniu zabiegów związanych z ochroną obiektu przed koloniami gryzoni.

Deratyzacja Wadowice: Stosowane metody.

Stosujemy metody: od higieniczno–profilaktycznych, poprzez mechaniczne, fizyczne oraz chemiczne. Dokonujemy oceny skuteczności podjętych działań oraz przeprowadzamy niezbędne działania korygujące. Nasi klienci rozumieją, że właściwie prowadzony monitoring musi być podejmowany systematycznie i ciągle. Nie powinno się rezygnować z usług Efekt DDD w przypadku teoretycznej likwidacji koloni gryzoni. Monitoring jest bowiem jednym z ogniw skutecznie prowadzonej likwidacji gryzoni i jest bardzo potrzebnym elementem metody IMP. Monitoring związany z likwidacją gryzoni prowadzony przez pracowników naszej firmy dokonywany jest w regularnych odstępach czasowych. Wykorzystujemy następujące urządzenia: pułapki lepowe, pułapki z atraktantami pokarmowymi, karmniki deratyzacyjne i chwytacze gryzoni.

Deratyzacja Wadowice: Standard GMP oraz GHP

Obiekty związane z działalnością gastronomiczną lub handlową dotyczącą produktów żywnościowych, także firmy związane z produkcją żywności, są zobowiązane zapewnić tzw. standardy GMP (Good Manufacturing Practice +Dobra Praktyka Wytwarzania) oraz GHP (Good Hygienic Practice +Dobra Praktyka Higieniczna). Wdrożenie w swojej firmie GMP daje świadomemu konsumentowi większy poziom komfortu i pewność związaną z jakością oferowanego przez firmę produktu. GHP dotyczy wszelkich potrzebnych działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na każdym jej etapie. Nasza firma pomaga we wdrożeniu tych standardów. Wystawiamy stosowną dokumentację w zakresie GMP i GHP dot. spełnienia tych norm. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia biologa terenowego według wymaganych standardów BRC Gobal Standard FOOD. Dokonujemy potrzebnych audytów dotyczących oceny pracy firm zewnętrznych zatrudnionych przez zakład, firmę lub klienta indywidualnego zajmujących się zwalczaniem szkodników. Sporządzamy szczegółowe raporty z przeprowadzanych audytów mające zwiększyć efektywność związaną z deratyzacją. Efekt DDD pomoże Państwu także w walce z kretami i kunami w Wadowicach.
Jeżeli w Twoim mieście, w Wadowicach, w Twojej okolicy, czy w pobliżu Twojego domostwa, czy w budynku, w którym prowadzisz swój biznes zauważyłeś problem związany z gryzoniami – nie zwlekaj – dzwoń po pomoc do Efekt DDD. Naszą wizytówką jest wielu zadowolonych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy z terenu swoich domostw, firm, sklepów, zakładów pracy pozbyli się dzięki naszej działalności uciążliwych lokatorów. Świadczymy swoje usługi w zakresie ochrony przed myszami i szczurami, opracowujemy indywidualny program profilaktyki i zwalczania szkodników w domach, hotelach, zakładach produkcyjnych, sklepach i innych wskazanych miejscach prowadzonej przez Państwa działalności dla różnych branż. Nasi pracownicy działają zgodnie z potrzebami jednostki oraz z poszanowaniem jego specyfiki. Działamy tak, aby stan sanitarny i higieniczny obiektu pozostawał pod profesjonalnym i efektywnym nadzorem. Warto wiedzieć, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu szkodliwych i niebezpiecznych gryzoni, niż z nimi walczyć. Profilaktyka to połowa sukcesu!

FAQ

Masz wątpliwości lub pytania dotyczące usług DDD? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Deratyzacja jest obowiązkowa w lokalach gastronomicznych takich jak jadłodajnie czy restauracje, w sklepach spożywczych, magazynach rolnych, w zakładach przetwórstwa żywności, a nawet w blokach mieszkalnych, kamienicach i innych budynkach wielorodzinnych. Obowiązek dotyczy właścicieli i zarządców wspomnianych nieruchomości. Dotyczy ona także miejsc, w których prowadzi się zbiorowe żywienie, takich jak pensjonaty, szkoły, przedszkola i inne. Obowiązek jej przeprowadzenia wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u dzieci – warto zapoznać się z jej pełną treścią.

Deratyzacja w Wadowicach skutecznie zlikwiduje nie tylko myszy i szczury, ale także inne gryzonie, które występują w środowisku człowieka. Mowa m.in. o nornicach i kretach.

Proces deratyzacji różni się w zależności od wybranej metody. Jeśli będzie to metoda mechaniczna, zostaną rozłożone pułapki mechaniczne, lepowe, zatrzaskowe. W przypadku metod chemicznych gryzonie są zwalczane z pomocą dedykowanych środków o różnym działaniu – niekiedy temperatura ciała gryzonia spada, co prowadzi do jego śmierci z powodu hipotermii, a w innym przypadku dochodzi do obniżenia krzepliwości krwi, także ze skutkiem śmiertelnym. Deratyzacja biologiczna przebiega z wykorzystaniem naturalnych wrogów gryzoni. Po przeprowadzonych czynnościach ocenia się ich skuteczność, wprowadza działania korygujące oraz wprowadza monitoring. Niezwykle istotna jest profilaktyka, by zapobiec ponownej inwazji szkodników.

Efekt DDD w liczbach

Nasza skuteczność to połączenie lat doświadczenia i własnych, sprawdzonych metod działania. Wiemy, jak działać skutecznie i profesjonalnie, zachowując wciąż indywidualne podejście do każdego z naszych kolejnych zleceń.
16
Lat na rynku
18000
Wykonanych usług
100%
Skuteczności
5000
Zadowolonych klientów