Ładowanie...
Deratyzacja Sucha Beskidzka

Deratyzacja Sucha Beskidzka

Likwidacja gryzoni w Suchej Beskidzkiej.

Efekt DDD oferuje swoje usługi w zakresie odszczurzania niechcianych szkodników. Zabieg deratyzacyjny polega na skutecznym zwalczeniu szkodliwych gryzoni za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Specjaliści często operują określeniem, że deratyzacja to cały zespół zabiegów, polegający nie tylko na pozbyciu się gryzoni, ale także na wprowadzeniu działań mających ochronić np. obiekt przed nimi. Odszczurzanie jest czynnością konieczną do przeprowadzenia w budynkach mieszkalnych, gastronomicznych, hotelarskich, czy każdej innej prowadzonej działalności związanej z produkcją żywności. Przeprowadzanie likwidacji szczurów i myszy jest uregulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Zapisy ustawy mówią wprost o tym, że na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych akcji deratyzacyjnych.

Deratyzacja Sucha Beskidzka: Likwidacja myszy i szczurów

Szczury i myszy posiadają niezwykle ostre siekacze. Niechciani lokatorzy niszczą konstrukcje i wyposażenie budynków, warstwy izolacyjne pomieszczeń, dewastują przewody elektryczne i wodociągowe. Wyrządzają też wiele szkód związanych z żywnością! Myszy i szczury skutecznie odstraszają klientów i gości obiektów gastronomicznych, hotelarskich, sklepów, czy miejsc użyteczności publicznej. Gryzonie są roznosicielami takich chorób jak na przykład szczurza gorączka, leptospiroza, salmonelloza, dżuma, włośnica. Fachowcy podają, że szczury i myszy mogą przenieść na człowieka lub inne organizmy ponad 60 różnych chorób! Jesteśmy profesjonalną firmą wykorzystującą zintegrowane metody zwalczania gryzoni. Potrafimy działać w sposób skoordynowany, wykorzystując istniejące i dopuszczone na rynek środki i sposoby likwidacji myszy i szczurów. Efektywnie przeprowadzamy likwidację gryzoni stosując środki odpowiednie do miejsca, prowadzonej działalności czy oszacowanej kolonii gryzoni. Przeprowadzamy likwidację myszy i szczurów w sposób bezpieczny dla przebywających w pomieszczeniach osób oraz środowiska naturalnego. Działamy z wykorzystaniem środków zarejestrowanych i bezpiecznych dla ludzi. Regularnie sprawdzamy karmników deratyzacyjnych. Opieramy się na metodzie stałego aktywności gryzoni.

Deratyzacja Sucha Beskidzka: Standard HACCP

Pomagamy w uzyskaniu standardów HACCP. Posiadana dokumentacja w zakresie sytemu HACCP jest dowodem gwarancji bezpieczeństwa żywności sprzedawanej, oferowanej, czy produkowanej przez Państwa firmę czy zakład produkcyjny. Warto mieć na uwadze, że Efekt DDD pomoże w opracowaniu procedur sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszelkich dokumentów i zapisów systemu HACCP. Wystawiamy stosowne dokumenty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, określone normami prawnymi. Nasza działalność związana z deratyzacją opiera się w dużej mierze na skutecznym wyeliminowaniu gryzoni w tak skoordynowany sposób, by zwierzęta nie przestawały się do obiektów, nie znajdowały w nich kryjówek i miejsc dogodnych do ich rozrodu. Działamy z wykorzystaniem gwarantującej najwyższą skuteczność metody IPM – Integrated Pets Management. Zgodnie z wytycznymi IMP ogromny nacisk kładzie się w podejmowanych działaniach na zapobieganie i profilaktykę. System IPM uznawany jest za najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny. Z wykorzystaniem jego metod i zalecanych technik naszym głównym celem jest wyeliminowanie szkodników bądź utrzymanie ich liczebności poniżej progu ich szkodliwości. IPM kładzie nacisk na eliminację szkodników, przeprowadzanie monitoringu ich aktywności, wdrożeniem odpowiednich działań związanych z ich zwalczaniem, wykonywanie działań interwencyjnych i prewencyjnych oraz wdrożeniu zabiegów związanych z ochroną obiektu przed szkodnikami.

Deratyzacja Sucha Beskidzka:  Stosowane metody.

Wdrażamy metody: od higieniczno–profilaktycznych, poprzez mechaniczne, fizyczne oraz chemiczne. Oceniamy efektywność podjętych przez nas działań oraz przeprowadzamy niezbędne działania korygujące. Nasi klienci mają świadomość, że właściwie prowadzony monitoring musi być systematyczny i ciągły. Nie należy rezygnować z usług Efekt DDD w przypadku teoretycznej likwidacji koloni gryzoni. Nadzór jest bowiem jednym z ogniw skutecznie prowadzonej likwidacji gryzoni i jest bardzo potrzebnym elementem metody IMP. Monitoring związany z likwidacją gryzoni prowadzony przez pracowników Efekt DDD dokonywany jest w regularnych odstępach czasowych. Działamy z wykorzystaniem następujących urządzeń: pułapki lepowe, pułapki z atraktantami pokarmowymi, karmniki deratyzacyjne i chwytacze gryzoni.

Deratyzacja Sucha Beskidzka: Standard GMP oraz GHP

Obiekty związane z działalnością gastronomiczną lub handlową dotyczącą produktów żywnościowych, także firmy związane z produkcją żywności, są zobowiązane do zapewnienia tzw. standardów GMP (Good Manufacturing Practice +Dobra Praktyka Wytwarzania) oraz GHP (Good Hygienic Practice +Dobra Praktyka Higieniczna). Wprowadzenie w swojej firmie GMP daje świadomemu konsumentowi większy poziom komfortu i pewność związaną z jakością oferowanego przez firmę produktu. GHP związana jest z realizacją wszelkich potrzebnych działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na każdym jej etapie. Nasza firma pomaga we wdrożeniu tych standardów. Wystawiamy stosowną dokumentację w zakresie GMP i GHP dot. spełnienia tych norm. Efekt DDD posiada uprawnienia biologa terenowego według wymaganych standardów BRC Gobal Standard FOOD. Wykonujemy potrzebne audyty dotyczące oceny prac firm zewnętrznych zatrudnionych przez zakład, firmę lub klienta indywidualnego zajmującego się zwalczaniem szkodników. Opracowujemy szczegółowe raporty z przeprowadzanych audytów mające zwiększyć efektywność związaną z deratyzacją. Nasza firma pomoże Państwu także w walce z kretami i kunami w Suchej Beskidzkiej. 
Jeżeli w Twoim mieście, w Suchej Beskidzkiej, w Twojej okolicy, czy w pobliżu Twojego domostwa, czy w budynku, w którym prowadzisz swój biznes zauważyłeś problem związany z gryzoniami – nie zwlekaj – dzwoń po pomoc do naszej firmy. Naszą wizytówką jest wielu zadowolonych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy z terenu swoich domostw, firm, sklepów, zakładów pracy pozbyli się dzięki naszej działalności uciążliwych lokatorów. Świadczymy swoje usługi w zakresie ochrony przed gryzoniami, dobieramy indywidualny program profilaktyki i zwalczania szkodników w domach, hotelach, zakładach produkcyjnych, sklepach i innych wskazanych miejscach prowadzonej przez Państwa działalności dla różnych branż. Nasi pracownicy działają zgodnie z potrzebami jednostki oraz z poszanowaniem jego specyfiki. Działamy tak, aby stan sanitarny i higieniczny obiektu pozostawał pod profesjonalnym i efektywnym nadzorem. Warto wiedzieć, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu szkodliwych i niebezpiecznych gryzoni, niż z nimi walczyć. Profilaktyka to połowa sukcesu!

FAQ

Masz wątpliwości lub pytania dotyczące usług DDD? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Deratyzacja jest obowiązkowa w lokalach gastronomicznych takich jak jadłodajnie czy restauracje, w sklepach spożywczych, magazynach rolnych, w zakładach przetwórstwa żywności, a nawet w blokach mieszkalnych, kamienicach i innych budynkach wielorodzinnych. Obowiązek dotyczy właścicieli i zarządców wspomnianych nieruchomości. Dotyczy ona także miejsc, w których prowadzi się zbiorowe żywienie, takich jak pensjonaty, szkoły, przedszkola i inne. Obowiązek jej przeprowadzenia wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u dzieci – warto zapoznać się z jej pełną treścią.

Deratyzacja w Suchej Beskidzkiej skutecznie zlikwiduje nie tylko myszy i szczury, ale także inne gryzonie, które występują w środowisku człowieka. Mowa m.in. o nornicach i kretach.

Proces deratyzacji różni się w zależności od wybranej metody. Jeśli będzie to metoda mechaniczna, zostaną rozłożone pułapki mechaniczne, lepowe, zatrzaskowe. W przypadku metod chemicznych gryzonie są zwalczane z pomocą dedykowanych środków o różnym działaniu – niekiedy temperatura ciała gryzonia spada, co prowadzi do jego śmierci z powodu hipotermii, a w innym przypadku dochodzi do obniżenia krzepliwości krwi, także ze skutkiem śmiertelnym. Deratyzacja biologiczna przebiega z wykorzystaniem naturalnych wrogów gryzoni. Po przeprowadzonych czynnościach ocenia się ich skuteczność, wprowadza działania korygujące oraz wprowadza monitoring. Niezwykle istotna jest profilaktyka, by zapobiec ponownej inwazji szkodników.

Efekt DDD w liczbach

Nasza skuteczność to połączenie lat doświadczenia i własnych, sprawdzonych metod działania. Wiemy, jak działać skutecznie i profesjonalnie, zachowując wciąż indywidualne podejście do każdego z naszych kolejnych zleceń.
16
Lat na rynku
18000
Wykonanych usług
100%
Skuteczności
5000
Zadowolonych klientów