Masz szkodniki? zadzwoń teraz!
600 443 462

Deratyzacja Maków Podhalański

Odszczurzanie w Makowie Podhalańskim

Efekt DDD oferuje swoje usługi w zakresie likwidacji szczurów i myszy. Deratyzacja polega na skutecznym wyeliminowaniu szczurów i myszy za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Specjaliści często operują określeniem, że deratyzacja to cały cykl zabiegów, polegający nie tylko na pozbyciu się gryzoni, ale także na wprowadzeniu działań mających zabezpieczyć np. obiekt przed szkodnikami. Deratyzacja jest czynnością konieczną do przeprowadzenia w budynkach mieszkalnych, gastronomicznych, hotelarskich, czy każdej innej prowadzonej działalności związanej z żywnością. Przeprowadzanie deratyzacji jest uregulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Zapisy ustawy mówią wprost o tym, że na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych akcji deratyzacyjnych.

Likwidacja myszy i szczurów

Szczury i myszy posiadają niezwykle ostre siekacze. Niechciani lokatorzy niszczą konstrukcje i wyposażenie budynków, warstwy izolacyjne pomieszczeń, dewastują przewody elektryczne i wodociągowe. Powodują też wiele strat związanych z żywnością! Myszy i szczury skutecznie odstraszają klientów i gości obiektów gastronomicznych, hotelarskich, sklepów, czy miejsc użyteczności publicznej. Gryzonie są roznosicielami takich chorób jak na przykład szczurza gorączka, leptospiroza, salmonelloza, dżuma, włośnica. Specjaliści podają, że gryzonie mogą przenieść na człowieka lub inne organizmy ponad 60 różnych chorób! Jesteśmy profesjonalną firmą wykorzystującą zintegrowane metody zwalczania gryzoni. Łączymy w sposób skoordynowany, opierając się o istniejące i dopuszczone na rynek środki i sposoby usuwania myszy i szczurów. Efektywnie przeprowadzamy likwidację gryzoni wykorzystując środki odpowiednie do miejsca, prowadzonej działalności czy oszacowanej kolonii myszy i szczurów. Przeprowadzamy deratyzację w sposób bezpieczny dla przebywających w pomieszczeniach osób oraz środowiska naturalnego. Działamy z wykorzystaniem środków zarejestrowanych i bezpiecznych dla ludzi. Regularnie prowadzimy monitoring karmników deratyzacyjnych i  stałą obserwację aktywności myszy i szczurów.

Standard HACCP

Pomożemy w uzyskaniu standardów HACCP. Posiadana dokumentacja w zakresie sytemu HACCP jest dowodem gwarancji bezpieczeństwa żywności sprzedawanej, oferowanej, czy produkowanej przez Państwa firmę czy zakład produkcyjny. Warto mieć na uwadze, że nasza firma może opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszelkich dokumentów i zapisów systemu HACCP. Wystawiamy stosowne dokumenty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, określone normami prawnymi. Nasza działalność związana z likwidacją gryzoni opiera się w dużej mierze na efektywnym wyeliminowaniu myszy i szcurów w tak skoordynowany sposób, by zwierzęta te nie przedostawały się do obiektów, nie znajdowały w nich kryjówek ani miejsc dogodnych do rozmnożenia się. Działamy z wykorzystaniem gwarantującej najwyższą skuteczność metody IPM – Integrated Pets Management. Zgodnie z wytycznymi IMP ogromny nacisk kładzie się podczas podejmowanych działaniach na zapobieganie i profilaktykę. System IPM uznawany jest za najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny. Z wykorzystaniem jego metod i zalecanych technik naszym głównym celem jest wyeliminowanie szkodników bądź utrzymanie ich liczebności poniżej progu ich szkodliwości. IPM identyfikacją szkodników, przeprowadzeniu monitoringu jego aktywności, wdrożenia odpowiednich działań związanych z ich zwalczaniem, wykonywanie działań interwencyjnych i prewencyjnych oraz wdrożeniu zabiegów związanych z ochroną obiektu przed koloniami gryzoni.

Stosowane metody

Stosujemy metody: od higieniczno–profilaktycznych, poprzez mechaniczne, fizyczne oraz chemiczne. Oceniamy skuteczność podjętych działań oraz przeprowadzamy niezbędne działania korygujące. Współpracujący z nami klienci rozumieją, że właściwie prowadzony monitoring musi być systematyczny i ciągły. Nie powinno się rezygnować z usług Efekt DDD w przypadku teoretycznej likwidacji koloni gryzoni. Nadzór jest bowiem jednym z ogniw skutecznie prowadzonej deratyzacji i jest bardzo potrzebnym elementem metody IMP. Monitoring związany z likwidacją gryzoni prowadzony przez pracowników Efekt DDD dokonywany jest w regularnych odstępach czasowych. Wykorzystujemy następujących urządzeń: pułapki lepowe, pułapki z atraktantami pokarmowymi, karmniki deratyzacyjne i chwytacze gryzoni.

Standard GMP oraz GHP

Obiekty związane z działalnością gastronomiczną lub handlową dotyczącą produktów żywnościowych, także firmy związane z produkcją żywności, są zobowiązane zapewnić tzw. standardy GMP (Good Manufacturing Practice +Dobra Praktyka Wytwarzania) oraz GHP (Good Hygienic Practice +Dobra Praktyka Higieniczna). Wykorzystywanie w swojej firmie GMP daje świadomemu konsumentowi większy poziom komfortu i pewność związaną z jakością oferowanego przez firmę produktu. GHP związana jest z realizacją wszelkich potrzebnych działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na każdym jej etapie. Efekt DDD pomaga we wdrożeniu tych standardów. Wystawiamy stosowną dokumentację w zakresie GMP i GHP dot. spełnienia tych norm. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia biologa terenowego według wymaganych standardów BRC Gobal Standard FOOD. Dokonujemy potrzebne audytów związanych z oceną pracy podmiotów zewnętrznych zatrudnionych przez zakład, firmę lub klienta indywidualnego zajmującego się zwalczaniem szkodników. Sporządzamy szczegółowe raporty z przeprowadzanych audytów mające zwiększyć efektywność związaną z usuwaniem myszy i szczurów. Nasza firma pomoże Państwu także w walce z kretami i kunami w Makowie Podhalańskim. 

Jeżeli w Twoim mieście, w Makowie Podhalańskim, w Twojej okolicy, czy w pobliżu Twojego domostwa, czy w budynku, w którym prowadzisz swój biznes zauważyłeś problem związany z gryzoniami – nie zwlekaj – dzwoń po pomoc do naszej firmy. Naszą wizytówką jest wielu zadowolonych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy z terenu swoich domostw, firm, sklepów, zakładów pracy pozbyli się dzięki naszej działalności uciążliwych lokatorów. Świadczymy swoje usługi w zakresie ochrony przed gryzoniami, opracowujemy indywidualny program profilaktyki i zwalczania szkodników w domach, hotelach, zakładach produkcyjnych, sklepach i innych wskazanych miejscach prowadzonej przez Państwa działalności dla różnych branż. Nasi pracownicy działają zgodnie z potrzebami jednostki oraz z poszanowaniem jego specyfiki. Działamy tak, aby stan sanitarny i higieniczny obiektu pozostawał pod profesjonalnym i efektywnym nadzorem. Warto wiedzieć, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu szkodliwych i niebezpiecznych gryzoni, niż z nimi walczyć. Profilaktyka to połowa sukcesu!