Ładowanie...
Deratyzacja Kraków

Deratyzacja Kraków

Deratyzacja Kraków

Deratyzacja polega na skutecznym wyeliminowaniu szkodliwych gryzoni – często jest to cały cykl zabiegów, polegający nie tylko na wytępieniu myszy i szczurów, ale także na wprowadzeniu działań mających zabezpieczyć dane miejsce przed myszami czy szczurami.

Odszczurzanie wykonuje się z obiektach różnego przeznaczenia, np.:

 • w budynkach mieszkalnych;
 • w obiektach / lokalach gastronomicznych;
 • w obiektach hotelarskich;
 • w obiektach różnego rodzaju działalności związanej z żywnością.;

Przeprowadzanie odszczurzania jest obowiązkowe i uregulowane ustawą o porządku i czystości w gminach. Jej zapisy informują, że to na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych akcji deratyzacyjnych. Nasza firma deratyzacyjna w Krakowie i okolicach oferuje swoje usługi odszczurzania we wszystkich typach obiektów.

Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą Państwu także w walce z kretami i kunami. Działamy tak, aby stan sanitarny i higieniczny obiektu pozostawał pod profesjonalnym i efektywnym nadzorem. Świadczymy swoje usługi w zakresie ochrony przed gryzoniami, dobieramy indywidualny program profilaktyki i zwalczania szkodników w domach, hotelach, zakładach produkcyjnych, sklepach i innych wskazanych miejscach prowadzonej przez Państwa działalności dla różnych branż.

Deratyzacja

Odszczurzanie Kraków – dlaczego jest tak to ważne?

Gryzonie wyrządzają bardzo duże straty związane z żywnością, a także skutecznie odstraszają klientów i gości obiektów gastronomicznych, hotelarskich, sklepów, czy miejsc użyteczności publicznej. Co bardzo ważne, szczury i myszy są roznosicielami wielu poważnych chorób – mogą przenieść ponad 60 różnych chorób! Szczury i myszy posiadają niezwykle ostre siekacze, przez co mogą powodować także bardzo duże zniszczenia:

 • konstrukcji i wyposażenia budynków;
 • warstw izolacyjnych pomieszczeń;
 • przewodów elektrycznych i wodociągowych.

Jeżeli zauważyłeś występowanie gryzoni – nie zwlekaj! Problem nie zniknie sam, a czas może jedynie przyczynić się do coraz większego zasięgu występowania gryzoni i zniszczeń. Warto wiedzieć, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu szkodliwych i niebezpiecznych gryzoni, niż z nimi walczyć. Profilaktyka to połowa sukcesu!

Firma deratyzacyjna Kraków – skuteczność i bezpieczeństwo

Efekt DDD jest profesjonalną firmą wykorzystującą zintegrowane metody zwalczania gryzoni, działamy w skoordynowany sposób, opierając się o sprawdzone i skuteczne środki oraz sposoby likwidacji myszy i szczurów. Proces przeprowadzamy efektywnie, dopasowując środki i metody odpowiednie do miejsca, prowadzonej działalności czy oszacowanej kolonii myszy i szczurów. Stawiamy na bezpieczeństwo przebywających w danych miejscach osób, oraz na bezpieczeństwo środowiska naturalnego: korzystamy tylko ze środków zarejestrowanych jako bezpieczne dla ludzi. Regularnie dokonujemy sprawdzenia karmników deratyzacyjnych, opierając się na metodzie stałej aktywności gryzoni. Zadbamy, aby kolonie gryzoni nie przedostały się do pomieszczeń, nie znajdowały w nich kryjówek i miejsc dogodnych do rozmnażania się. Wykorzystujemy pułapki lepowe, pułapki z atraktantami pokarmowymi, karmniki deratyzacyjne i chwytacze gryzoni.

Działamy w sposób skoordynowany, sprawdzoną metodą IMP – Integrated Pets Management, która uznana jest za najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny sposób deratyzacji. IPM to wieloaspektowa metoda polegająca na:

 • identyfikacji szkodników;
 • monitoringu ich aktywności;
 • działaniach związanych z ich zwalczaniem;
 • działaniach interwencyjnych i prewencyjnych;
 • ochronie obiektu przed niechcianymi lokatorami.

Zgodnie z wytycznymi IMP kładziemy ogromny nacisk na czynnościach deratyzacyjnych oraz na zapobieganiu i profilaktyce, eliminując szkodniki całkowicie lub utrzymując ich liczbę poniżej progu szkodliwości. Właściwie prowadzony monitoring musi być systematyczny i ciągły, dzięki czemu można ocenić skuteczność deratyzacji i wprowadzić ewentualne działania dodatkowe.

Deratyzacja

Usuwanie myszy, szczurów i kretów Kraków: Standard GMP i GHP

Obiekty związane z działalnością gastronomiczną lub handlową dotyczącą produktów żywnościowych, także firmy związane z produkcją żywności, są zobowiązane zapewnić tzw. standard GMP (ang. Good Manufacturing Practice – dobra praktyka wytwarzania) oraz GHP (ang. Good Hygienic Practice – dobra praktyka higieniczna). Wykorzystywanie tych standardów w swojej firmie daje świadomemu konsumentowi komfort i bezpieczeństwo związane z jakością oferowanego przez firmę produktu. GHP zapewnia wysoki standard produkcji bezpiecznej żywności na każdym jej etapie.

Efekt DDD pomaga we wdrożeniu tych standardów w firmach. Wystawimy stosowną dokumentację w zakresie spełniania norm GMP / GHP, dokonamy potrzebnych audytów związanych z oceną pracy firm zewnętrznych zatrudnionych przez zakład, firmę lub klienta indywidualnego zajmujących się zwalczaniem szkodników. Sporządzimy także szczegółowe raporty z przeprowadzanych audytów mające zwiększyć efektywność związaną z usuwaniem myszy i szczurów. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia biologa terenowego według wymaganych standardów BRC Global Standard FOOD.

Zwalczanie szkodników Kraków: Standard HACCP

Pomożemy Państwu w uzyskaniu standardów HACCP. Posiadanie takiej dokumentacji to gwarancja bezpieczeństwa sprzedawanej, oferowanej, czy produkowanej przez Państwa firmę czy zakład produkcyjny żywności.

Deratyzacja

Nasza firma opracuje procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszelkich dokumentów i zapisów systemu HACCP. Wystawiamy dokumenty określone normami prawnymi dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

FAQ

Masz wątpliwości lub pytania dotyczące usług DDD? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • szczur domowy;
 • szczur wędrowny;
 • mysz domowa;
 • kuny;
 • krety;
 • nornice.
 • choroba Weila;
 • szczurza gorączka;
 • tyfus plamisty;
 • histoplazmoza;
 • leptospiroza;
 • salmonelloza;
 • dżuma;
 • włośnica.

 

 • pozostawianie niezabezpieczonego jedzenia na zewnątrz (np. miski dla psów i kotów);
 • wyrzucanie żywności do niezabezpieczonych pojemników / śmietników;
 • nieregularny odbiór i wywóz śmieci;
 • brak dostatecznych zabezpieczeń magazynowanej żywności i plonów (np. w stodołach, silosach, piwnicach, spiżarniach);
 • niedokładnie wykonana deratyzacja i brak odpowiedniego zabezpieczenia obiektu.

Jeśli zauważyłeś występowanie lub nawrót szczurów, rekomendujemy skontaktowanie się z profesjonalną firmą świadczącą deratyzację.

 • chemiczne: użycie pestycydów, rodentycydów, antykoagulantów;
 • fizyczne / mechaniczne: pułapki żywołowne, pułapki sprężynowe, innego rodzaju pułapki;
 • higieniczno – profilaktyczne.

Efekt DDD w liczbach

Nasza skuteczność to połączenie lat doświadczenia i własnych, sprawdzonych metod działania. Wiemy, jak działać skutecznie i profesjonalnie, zachowując wciąż indywidualne podejście do każdego z naszych kolejnych zleceń.
16
Lat na rynku
18000
Wykonanych usług
100%
Skuteczności
5000
Zadowolonych klientów