Masz szkodniki? zadzwoń teraz!
600 443 462

Deratyzacja Jordanów

Zwalczanie szkodników w Jordanowie.

Efekt DDD oferuje swoje usługi w zakresie odszczurzania. Zabieg deratyzacyjny polega na skutecznym wyeliminowaniu szkodliwych gryzoni za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Specjaliści często posługują się określeniem, że deratyzacja to cały zespół zabiegów, polegający nie tylko na pozbyciu się myszy i szczurów, ale także na wprowadzeniu procedur mających zabezpieczyć np. obiekt przed szkodnikami. Deratyzacja jest czynnością konieczną do przeprowadzenia w budynkach mieszkalnych, gastronomicznych, hotelarskich, czy każdej innej prowadzonej działalności związanej z żywnością. Przeprowadzanie odszczurzania jest uregulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Zapisy ustawy mówią wprost o tym, że na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych akcji likwidacji szczurów i myszy.

Deratyzacja Jordanów: Likwidacja myszy i szczurów

Szczury i myszy posiadają niezwykle ostre siekacze. Gryzonie niszczą konstrukcje i wyposażenie budynków, warstwy izolacyjne pomieszczeń, dewastują przewody elektryczne i wodociągowe. Wyrządzają też wiele szkód związanych z żywnością! Myszy i szczury skutecznie odstraszają klientów i gości obiektów gastronomicznych, hotelarskich, sklepów, czy miejsc użyteczności publicznej. Szczury i myszy są roznosicielami takich chorób jak na przykład szczurza gorączka, leptospiroza, salmonelloza, dżuma, włośnica. Fachowcy podają, że szczury i myszy mogą przenieść na człowieka lub inne organizmy ponad 60 różnych chorób! Efekt DDD jest profesjonalną firmą stosującą zintegrowane metody likwidacji myszy i szczurów. Potrafimy działać w sposób skoordynowany, wykorzystując istniejące i dopuszczone na rynek środki i sposoby usuwania szkodników. Efektywnie przeprowadzamy deratyzację stosując środki odpowiednie do miejsca, prowadzonej działalności czy oszacowanej kolonii myszy i szczurów. Przeprowadzamy likwidację myszy i szczurów w sposób bezpieczny dla przebywających w pomieszczeniach osób oraz środowiska naturalnego. Wykorzystujemy środki zarejestrowane i bezpieczne dla ludzi. Regularnie sprawdzamy karmników deratyzacyjnych. Prowadzimy stały monitoring aktywności myszy i szczurów.

Deratyzacja Jordanów: Standard HACCP

Pomagamy w uzyskaniu standardów HACCP. Posiadana dokumentacja w zakresie sytemu HACCP stanowi dowód gwarancji bezpieczeństwa żywności sprzedawanej, oferowanej, czy produkowanej przez Państwa firmę czy zakład produkcyjny. Warto mieć na uwadze, że nasza firma pomoże w opracowaniu procedur sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszelkich dokumentów i zapisów systemu HACCP. Wystawiamy stosowne dokumenty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, określone normami prawnymi. Nasza działalność związana z usuwaniem myszy i szczurów opiera się w dużej mierze na skutecznym wyeliminowaniu gryzoni w tak skoordynowany sposób, by gryzonie nie przestawały się do obiektów, nie znajdowały w nich kryjówek i miejsc dogodnych do ich rozrodu. Pracujemy z wykorzystaniem gwarantującej najwyższą skuteczność metodzieIMP – Integrated Pets Management. Zgodnie z wytycznymi IMP ogromny nacisk kładzie się podczas działań likwidacji myszy i szczurów na zapobieganie i profilaktykę. System IPM uznawany jest za najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny. Z wykorzystaniem jego metod i zalecanych technik naszym głównym celem staje się wyeliminowanie szkodników bądź utrzymanie ich liczby poniżej progu ich szkodliwości. IPM opiera się na przeprowadzeniu skutecznego monitoringu aktywności szkodników, wdrożeniem odpowiednich działań związanych z ich zwalczaniem, wykonywaniem działań interwencyjnych i prewencyjnych oraz wdrażaniem zabiegów związanych z ochroną obiektu przed koloniami gryzoni.

Deratyzacja Jordanów: Stosowane metody.

Stosujemy metody: od higieniczno–profilaktycznych, poprzez mechaniczne, fizyczne oraz chemiczne. Oceniamy  skuteczność podjętych działań oraz wdrażamy działania korygujące. Współpracujący z nami klienci mają świadomość, że właściwie prowadzony monitoring musi być podejmowany systematycznie i ciągle. Nie należy rezygnować z usług naszej firmy w przypadku teoretycznej likwidacji koloni gryzoni. Kontrola jest bowiem jednym z ogniw skutecznie prowadzonej deratyzacji i jest bardzo potrzebnym elementem metody IMP. Monitoring związany z czynnościami dretyzacyjnymi prowadzony przez pracowników naszej firmy dokonywany jest w regularnych odstępach czasowych. Wykorzystujemy następujące urządzenia: pułapki lepowe, pułapki z atraktantami pokarmowymi, karmniki deratyzacyjne i chwytacze gryzoni.

Deratyzacja Jordanów: Standard GMP oraz GHP

Obiekty związane z działalnością gastronomiczną lub handlową dotyczącą produktów żywnościowych, także firmy związane z produkcją żywności, są zobowiązane do zapewnienia tzw. standardów GMP (Good Manufacturing Practice +Dobra Praktyka Wytwarzania) oraz GHP (Good Hygienic Practice +Dobra Praktyka Higieniczna). Wdrożenie w swojej firmie GMP daje świadomemu konsumentowi większy poziom komfortu i pewność związaną z jakością oferowanego przez firmę produktu. GHP dotyczy wszelkich potrzebnych działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na każdym jej etapie. Nasza firma pomaga we wdrożeniu tych standardów. Wystawiamy stosowną dokumentację w zakresie GMP i GHP dot. spełnienia tych norm. Efekt DDD posiada uprawnienia biologa terenowego według wymaganych standardów BRC Gobal Standard FOOD. Dokonujemy potrzebnych audytów związanych z oceną pracy firm zewnętrznych zatrudnionych przez zakład, firmę lub klienta indywidualnego zajmującego się zwalczaniem szkodników. Sporządzamy szczegółowe raporty z przeprowadzanych audytów mające zwiększyć efektywność związaną z deratyzacją. Nasi wykwalifikowani pracownicy pomoże Państwu także w walce z kretami i kunami w Jordanowie.
Jeżeli w Twoim mieście, w Jordanowie, w Twojej okolicy, czy w pobliżu Twojego domostwa, czy w budynku, w którym prowadzisz swój biznes zauważyłeś problem związany z gryzoniami – nie zwlekaj – dzwoń po pomoc do naszej firmy. Naszą wizytówką jest wielu zadowolonych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy z terenu swoich domostw, firm, sklepów, zakładów pracy pozbyli się dzięki naszej działalności uciążliwych lokatorów. Świadczymy swoje usługi w zakresie ochrony przed myszami i szczurami, dobieramy indywidualny program profilaktyki i zwalczania szkodników w domach, hotelach, zakładach produkcyjnych, sklepach i innych wskazanych miejscach prowadzonej przez Państwa działalności dla różnych branż. Nasi pracownicy działają zgodnie z potrzebami jednostki oraz z poszanowaniem jego specyfiki. Działamy tak, aby stan sanitarny i higieniczny obiektu pozostawał pod profesjonalnym i efektywnym nadzorem. Warto wiedzieć, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu szkodliwych i niebezpiecznych gryzoni, niż z nimi walczyć. Profilaktyka to połowa sukcesu!