Masz szkodniki? zadzwoń teraz!
600 443 462

Deratyzacja Cieszyn

Deratyzacja w Cieszynie.

Efekt DDD oferuje swoje usługi w zakresie deratyzacji niechcianych szkodników. Deratyzacja polega na skutecznym zwalczeniu szkodliwych gryzoni za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Fachowcy często posługują się określeniem, że deratyzacja to cały zespół zabiegów, polegający nie tylko na wytępieniu myszy i szczurów, ale także na wdrożeniu procedur mających ochronić np. obiekt przed myszami czy szczurami. Deratyzacja jest czynnością konieczną do przeprowadzenia w budynkach mieszkalnych, gastronomicznych, hotelarskich, czy każdej innej prowadzonej działalności związanej z żywnością. Przeprowadzanie likwidacji szczurów i myszy jest uregulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Zapisy ustawy mówią wprost o tym, że na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych akcji deratyzacyjnych.

Deratyzacja Cieszyn: Likwidacja myszy i szczurów

Szczury i myszy posiadają niezwykle ostre siekacze. Gryzonie niszczą konstrukcje i wyposażenie budynków, warstwy izolacyjne pomieszczeń, dewastują przewody elektryczne i wodociągowe. Wyrządzają też wiele szkód związanych z żywnością! Myszy i szczury skutecznie odstraszają klientów i gości obiektów gastronomicznych, hotelarskich, sklepów, czy miejsc użyteczności publicznej. Gryzonie są roznosicielami takich chorób jak na przykład szczurza gorączka, leptospiroza, salmonelloza, dżuma, włośnica. Fachowcy podają, że gryzonie mogą przenieść na człowieka lub inne organizmy ponad 60 różnych chorób! Jesteśmy profesjonalną firmą stosującą zintegrowane metody zwalczania gryzoni. Potrafimy działać w sposób skoordynowany, wykorzystując istniejące i dopuszczone na rynek środki i sposoby usuwania szkodników. Efektywnie przeprowadzamy deratyzację wykorzystując środki odpowiednie do miejsca, prowadzonej działalności czy oszacowanej kolonii gryzoni. Przeprowadzamy likwidację myszy i szczurów w sposób bezpieczny dla przebywających w pomieszczeniach osób oraz środowiska naturalnego. Wykorzystujemy środki zarejestrowane i bezpieczne dla ludzi. Regularnie sprawdzamy karmniki deratyzacyjne. Opieramy się na metodzie stałej aktywności gryzoni.

Deratyzacja Cieszyn: Standard HACCP

Pomagamy w uzyskaniu standardów HACCP. Posiadanie dokumentacji w zakresie sytemu HACCP stanowi dowód gwarancji bezpieczeństwa żywności sprzedawanej, oferowanej, czy produkowanej przez Państwa firmę czy zakład produkcyjny. Warto mieć na uwadze, że Efekt DDD pomoże w opracowaniu procedur sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszelkich dokumentów i zapisów systemu HACCP. Wystawiamy stosowne dokumenty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, określone normami prawnymi. Nasza działalność związana z usuwaniem myszy i szczurów opiera się w dużej mierze na efektywnym wyeliminowaniu gryzoni w tak skoordynowany sposób, by gryzonie nie przestawały się do pomieszczeń, nie znajdowały w nich kryjówek i miejsc dogodnych do rozmnożenia się. Pracujemy z wykorzystaniem sprawdzonej metody IPM – Integrated Pets Management. Zgodnie z wytycznymi IMP ogromny nacisk kładziemy w podejmowanych działaniach deratyzacyjnych na zapobieganie i profilaktykę. System IPM uznawany jest za najefektywniejszy i najbardziej ekonomiczny. Z wykorzystaniem jego metod i zalecanych technik naszym głównym celem staje się wyeliminowanie szkodników bądź utrzymanie ich liczby poniżej progu ich szkodliwości. IPM zaleca następującą kolejność działań: identyfikacja szkodników, przeprowadzenie monitoringu aktywności gryzoni, wdrożenie odpowiednich działań związanych z ich zwalczaniem, wykonywanie działań interwencyjnych i prewencyjnych oraz wdrożenie zabiegów związanych z ochroną obiektu przed koloniami gryzoni.

Deratyzacja Cieszyn: Stosowane metody.

Wdrażamy metody: od higieniczno–profilaktycznych, poprzez mechaniczne, fizyczne oraz chemiczne. Oceniamy skuteczność podjętych działań oraz wdrażamy działania korygujące. Współpracujący z nami klienci mają na uwadze, że właściwie prowadzony monitoring musi być podejmowany systematycznie i ciągle. Nie wolno rezygnować z usług Efekt DDD w przypadku teoretycznej likwidacji koloni gryzoni. Kontrola jest bowiem jednym z ogniw skutecznie prowadzonej likwidacji gryzoni i jest bardzo potrzebnym elementem metody IMP. Monitoring związany z odszczurzaniem prowadzony przez pracowników naszej firmy dokonywany jest w regularnych odstępach czasowych. Wykorzystujemy następujące urządzenia: pułapki lepowe, pułapki z atraktantami pokarmowymi, karmniki deratyzacyjne i chwytacze gryzoni.

Deratyzacja Cieszyn: Standard GMP oraz GHP

Obiekty związane z działalnością gastronomiczną lub handlową dotyczącą produktów żywnościowych, także firmy związane z produkcją żywności, są zobowiązane do zapewnienia tzw. standardów GMP (Good Manufacturing Practice +Dobra Praktyka Wytwarzania) oraz GHP (Good Hygienic Practice +Dobra Praktyka Higieniczna). Wykorzystywanie w swojej firmie GMP daje świadomemu konsumentowi większy poziom komfortu i pewność związaną z jakością oferowanego przez firmę produktu. GHP dotyczy wszelkich potrzebnych działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na każdym jej etapie. Efekt DDD pomaga we wdrożeniu tych standardów. Wystawiamy stosowną dokumentację w zakresie GMP i GHP dot. spełnienia tych norm. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia biologa terenowego według wymaganych standardów BRC Gobal Standard FOOD. Wykonujemy potrzebnych audytów związanych z oceną pracy firm zewnętrznych zatrudnionych przez zakład, firmę lub klienta indywidualnego zajmującego się zwalczaniem szkodników. Wykonujemy potrzebne audyty związane z oceną pracy firm zewnętrznych zatrudnionych przez zakład, firmę lub klienta indywidualnego zajmującego się zwalczaniem szkodników.Sporządzamy szczegółowe raporty z przeprowadzanych audytów mające zwiększyć efektywność związaną z usuwaniem myszy i szczurów. Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą Państwu także w walce z kretami i kunami w Cieszynie. 
Jeżeli w Twoim mieście, w  Cieszynie, w Twojej okolicy, czy w pobliżu Twojego domostwa, czy w budynku, w którym prowadzisz swój biznes zauważyłeś problem związany z gryzoniami – nie zwlekaj – dzwoń po pomoc do Efekt DDD. Naszą wizytówką jest wielu zadowolonych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy z terenu swoich domostw, firm, sklepów, zakładów pracy pozbyli się dzięki naszej działalności uciążliwych lokatorów. Świadczymy swoje usługi w zakresie ochrony przed myszami i szczurami, opracowujemy indywidualny program profilaktyki i zwalczania szkodników w domach, hotelach, zakładach produkcyjnych, sklepach i innych wskazanych miejscach prowadzonej przez Państwa działalności dla różnych branż. Nasi pracownicy działają zgodnie z potrzebami jednostki oraz z poszanowaniem jego specyfiki. Działamy tak, aby stan sanitarny i higieniczny obiektu pozostawał pod profesjonalnym i efektywnym nadzorem. Warto wiedzieć, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu szkodliwych i niebezpiecznych gryzoni, niż z nimi walczyć. Profilaktyka to połowa sukcesu!