Masz szkodniki? zadzwoń teraz!
600 443 462

Biolog terenowy – audyt w firmie

Biolog terenowy (ang. field biologist) to osoba, która wraz z wyznaczonym pracownikiem zakładu produkcyjnego dokonuje inspekcji przedsiębiorstwa produkującego lub przetwarzającego żywność. Podczas audytu biolog terenowy określa warunki, które sprzyjają rozmnażaniu szkodników i ocenia pracę zewnętrznej firmy, która zajmuje się w zakładzie monitorowaniem oraz zwalczaniem różnych szkodników. Biolog terenowy definiuje także sposoby zwiększenia skuteczności ochrony przed szkodnikami.

IFS i BRC, czyli standardy dla producentów żywności

Współpracę z biologiem terenowym powinna nawiązać każda firma, działająca w branży obrotu i przetwórstwa żywności według standardów IFS/BRC, a w szczególności BRC Global Standard FOOD.

BRC Global Standard FOOD (z czerwca 2011 r.) to brytyjski standard, który określa, jakie warunki powinien spełniać producent oraz dostawca żywności, aby produkty były bezpieczne dla ludzi. Każdy zakład, który działa w branży obrotu i przetwórstwa żywności w systemie BRC jest zobowiązany do przeprowadzania rocznie 4 audytów związanych z zagrożeniami wystąpienia szkodników oraz zwalczania tych istniejących.

Standard IFS to międzynarodowy certyfikat opracowany dla wszystkich producentów żywności, którzy uczestniczą w jej produkcji, magazynowaniu, dystrybucji i sprzedaży. Standard ten jest gwarancją, że osoby zajmujące się produkcją i obrotem żywności zapewniają produktom odpowiedni poziom bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego.
Współpraca z biologiem terenowym pozwala poprawić warunki działalności firmy oraz eliminację ryzyka związanego z zanieczyszczeniami i insektami.

Zgodnie z przepisami prawnymi biolog terenowy ma za zadanie określenie realnych zagrożeń, z jakimi ma do czynienia przedsiębiorstwo. Inspekcja ma na celu ocenę pracy i sporządzenie szeregu zaleceń związanych z pracą zewnętrznej firmy zajmującej się monitoringiem i likwidacją szkodników.

Najważniejsze zadania biologa terenowego

1. Określenie aktywności szkodników na terenie zakładu produkcyjnego, a także jego otoczenia.
2. Sprawdzenie jakości pracy technika DDD, który sprawuje kontrolę nad danym zakładem. Biolog terenowy wyłapuje wszelkie zaniedbania i niedociągnięcia pracownika firmy DDD.
3. Sprawdzenie budynku pod względem szczelności oraz doradztwo w zakresie sprzątania, układania oraz zabezpieczania zakładu przed gryzoniami.
4. Dokładna kontrola dokumentacji dotyczącej ochrony przed szkodnikami oraz oceny systemu kontroli szkodników.
5. Doradztwo w zakresie ochrony przed szkodnikami oraz ewentualnymi zagrożeniami.
6. Sporządzenie szczegółowego raportu z przeprowadzonego audytu. Raport kontrolny zawiera wszelkie wysunięte wnioski, oceny i sugestie.

Z pomocy biologa terenowego warto skorzystać, gdy:

Każdy audyt kończy się przygotowaniem raportu, specjalnych zaleceń oraz wydaniem odpowiednich poświadczeń. Funkcję biologa terenowego pełnią osoby posiadające niezbędne uprawnienia do świadczenia usług oraz stosowne doświadczenie. Każdy biolog terenowy przeszedł odpowiednie kursy, a świadectwem ich ukończenia są odpowiednie certyfikaty. Biolog terenowy posiada także specjalne pozwolenia, które uprawniają go do wykorzystywania środków ochrony przed szkodnikami.